Sempre nos interesou a linguaxe sonora como soporte para a creación de ficcións, desenvolvendo prácticas de teatro radiofónico e audiolecturas. En 2016 iniciamos unha investigación arredor das narrativas espaciais, usando a comunicación sonora a través de dispositivos dixitais e auriculares para realizar visitas e paseos ficcionados por barrios, vilas, centros históricos, edificios singulares e espazos naturais, adaptadas a usos turísticos (audioguías ficcionadas).

Ficción sonora
Audioguía ficcionada en Mondoñedo

Paseo sonoro pola vila de Mondoñedo, utilizando como fío condutor os espazos urbanos vencellados coa vida e coa obra de Álvaro Cunqueiro a través da memoria dos seus veciños.

Ficción sonora
Audioguía ficcionada en Ribadeo

Paseo sonoro pola vila de Ribadeo a través da arquitectura indiana de finais do século XIX e comezos do XX que aínda se conserva.

Ficción sonora
Audioguía ficcionada en Viveiro

Un roteiro que se converte nunha viaxe no tempo pola historia da cidade a través dalgúns personaxes históricos, uns anónimos e outros con relevancia na vida política, económica ou artística de Viveiro

Ficción sonora
Chevereografías. Compostela 8717

Intervención sobre o espazo urbano que consiste nun roteiro guiado pola xeografía teatral de Chévere en Compostela, feito para o Festival Escenas do Cambio no 30 aniversario da compañía.

Ficción sonora
Chevereografías. Chelo, paseo nº 1

Intervención escénica no espazo urbano que consiste nun roteiro guiado para pasear e imaxinar o barrio da Magdalena de Ferrol, feito para a primeira edición do Festival Fóra do Mapa.

Queres propoñer algo a Chévere?